Witamy na naszej stronie

Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej

zostało zlikwidowane z dniem 30 września 2012 roku.

Jego zadania przejął

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o. o.

Nowa strona internetowa w przygotowaniu:

Instytut Badań Stosowanych

Kontakt:

Prof. Janusz Lewandowski, Tel. 22 234 5293

Sekretariat IBS, Tel. 22 234 7052

Zarządzenie Rektora w sprawie likwidacji CTTiRP PW

Pobierz zarządzenie Rektora nr 041/2012z dn. 03.07.2012