Projekty

Fabryka Innowacji POIG 3.1

Kierownik / koordynator projektu: Mgr inż. Artur Zakrzyński
Okres realizacji Projektu: 01 sierpnia 2009 – 30 czerwca 2012
Do kogo skierowany: Do wynalazców
Cele projektu Zamiana pomysłów wynalazczych w firmy
Sposób realizacji / efekty Zbieranie i selekcja pomysłów; zbieranie opinii ekspertów o pomysłach, pomoc przy wdrożeniach pomysłów do produkcji
Uzyskanie wiedzy dotyczącej sposobów nowego transferu technologii czyli transferu poprzez wdrażanie do produkcji innowacyjnych pomysłów
  www.fabrykainnowacji.org.pl
strona Lidera Projektu - Fundacji TES