Projekty

Warszawski Inkubator Technologii

Osoba nadzorująca projekt Prof. dr hab. Andrzej Rabczenko
Okres realizacji Projektu 01 czerwca 2010 – 31 maja 2012
Do kogo skierowany Do pracowników, doktorantów, studentów i współpracowników PW zainteresowanych gospodarczym zastosowaniem wypracowywanych przez siebie innowacji i doprowadzeniem tego procesu do pełnego sukcesu komercyjnego poprzez wdrożenie w istniejących przedsiębiorstwach lub założenie własnego podmiotu gospodarczego (start-up)
Cele projektu Stymulacja praktycznych innowacji oraz służenie innowatorom akademickim Politechniki i innych instytucji naukowo-badawczych Warszawy w ich drodze od pomysłu do autentycznego sukcesu gospodarczego
Stworzenie solidnego fundamentu systemu stymulującego przedsiębiorczość akademicką z ukierunkowaniem na rozwiązania technologiczne, pozwalającego na wyłuskiwanie oraz dalszą opiekę nad innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi znaczenie gospodarcze
Sposób realizacji / efekty Utworzenie Warszawskiego Inkubatora Technologii (WIT) w oparciu o istniejące zaplecze fachowe i materialne Politechniki Warszawskiej oraz we współpracy z innymi jednostkami naukowymi
Utworzenie zespołu doradczego – zainteresowany otrzyma pomoc oraz doradztwo na każdym z etapów wdrażania pomysłu
Utworzenie platformy internetowej WIT zawierającej m.in. bazę danych informującą o wynikach prac badawczych oraz ułatwiającą nawiązanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy potencjalnymi inwestorami oraz innowatorami
Utworzenie zespołu „Menedżerów przedsiębiorczości (MP)” – przeszkolonych pracowników działających na uczelniach, którzy podjęliby się obserwacji możliwości innowacji kreowanych w zakładach naukowych, w których są zatrudnieni. Menedżerowie przedsiębiorczości będą naturalnymi łącznikami innowatorów z WIT
Uruchomienie inkubatora technologii w pełnym wymiarze

Realizacja projektu umożliwi innowatorom z szeroko pojętego środowiska naukowego wdrażanie pomysłów poprzez stworzenie możliwości budowania prototypów konkretnych wyrobów, ich testowania i redesigningu oraz przygotowania do wdrożenia produkcyjnego
  www.wit.pw.edu.pl