Projekty

BaSIC – Baltic Sea InnoNet Centres

Kierownik / koordynator projektu Mgr Helena Korolewska-Mróz
Okres realizacji Projektu 01 lutego 2009 – 31 stycznia 2012
Do kogo skierowany Hight-tech MSP, klastry
Cele projektu Zbudowanie bezproblemowego środowiska pracy dla szybko wzrastających innowacyjnych MSP w wybranych dziedzinach takich jak Micro i nanosystemy, fotonika, ICT, Bio/Life
Ulepszenie infrastruktury innowacyjnej
  www.basic-net.eu