Projekty

Pol-Nord Bridge

wspomagany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

Kierownik / koordynator projektu Mgr inż. Bogusław Węgliński
Okres realizacji Projektu 01 lipca 2009 – 31 marca 2011
Do kogo skierowany Do studentów polskich uczelni i norweskiego uniwersytetu NTNU w Trondheim
Cele projektu Wykorzystywanie zarządzania własnością intelektualną dla stworzenia nowych możliwości biznesowych, bo przecież… „innowacje nie znają granic”
Sposób realizacji / efekty Utworzenie polsko-norweskich kilkuosobowych grup studentów, które dotarły do autorów wynalazków i innowacji i dokonały ich weryfikacji i wstępnej analizy biznesowej wg procedury Quick Look. Wyniki zostały zaprezentowane podczas Elevator Speech Competition w ramach III IP Management Forum w marcu 2010 r. Następnie najwyżej ocenione propozycje biznesowe były dalej dopracowywane wg metodologii InDepth, zostały przygotowane modele biznesowe i profesjonalne pełne prezentacje dla potencjalnych inwestorów, które będą przedstawione w dorocznym konkursie Short Pitch Competition w X 2010 roku w Trondheim. Zwycięska grupa otrzyma atrakcyjną nagrodę – zaproszenie wszystkich jej członków do Palo Alto na 8th Global Technology Symposium at Stanford University w marcu 2011
  www.pol-nord.eu