Projekty

Wypracowanie metod transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska w regionie Mazowsza

Współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Priorytetu 9: „Polityka Regionalna i Działania Transgraniczna”

Kierownik / koordynator projektu Mgr inż. Adam Doliński
Okres realizacji Projektu 01 stycznia 2010 – 30 listopada 2011
Do kogo skierowany Do przedstawicieli nauki – pracowników szkół wyższych i JBR, pracowników instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawicieli gospodarki i jednostek samorządu terytorialnego
Cele projektu Rozpoznanie aktualnego stanu oraz identyfikacja potrzeb w zakresie opracowywania, adaptacji, modernizacji i wdrażania wyników prac badawczych, określenie potencjału oraz możliwości wdrożeń do gospodarki, a także oczekiwania naukowców i przedstawicieli gospodarki w zakresie transferu technologii w dziedzinie ochrony i inżynierii środowiska na terenie woj. mazowieckiego
Sposób realizacji / efekty Projekt umożliwi zainicjowanie szerokiej współpracy w regionie w zakresie transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska, wymianę informacji oraz doświadczeń polskich i norweskich dotyczących stosowanych metod i procesów transferu technologii oraz zapoznanie uczestników projektu z najlepszymi stosowanymi w Norwegii rozwiązaniami systemowymi w tej kwestii
  www.ekoinnowacjenamazowszu.pl