Projekty

Centrum Kompetencji zarządzania własnością intelektualną IP-Hub,
POIG 5.4

Kierownik / koordynator projektu Mgr inż. Bogusław Węgliński
Okres realizacji Projektu 15 stycznia 2009 – 14 stycznia 2011
Do kogo skierowany Przedsiębiorców sektora MŚP oraz instytucji działających i wspierających ich działalność, czyli Centrów Transferu Technologii, Parków Technologicznych, Inkubatorów Przedsiębiorczości, Akceleratorów Innowacji, regionalnych ośrodków naukowych, fundacji i stowarzyszeń
Cele projektu Uświadomienie naukowcom i małym i średnim przedsiębiorcom wagi zarządzania własnością intelektualną, propagowanie w środowisku naukowo-technicznym zagadnień zarządzania własnością intelektualną
Sposób realizacji / efekty Zorganizowanie profesjonalnych akcji szkoleniowych na temat zarządzania własnością intelektualną
IP Workshop (cykl siedmiu szkoleń dla grupy MŚP zakończonych certyfikatem) oraz IP Road Show (zorganizowanie konferencji w ośmiu ośrodkach akademickich: Krakowie, Rzeszowie, Gliwicach, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie i Łodzi) a także międzynarodowego trzydniowego Forum IP Management – the Key to Competitive Economy)
  http://www.ip-hub.net/
http://www.ip-hub.pl/