Projekty

Modelowe CTT

Kierownik projektu Mgr inż. Wacław J. Białkowski
Koordynator współpracy Mgr Urszula Tarnowska (Warszawa)
Koorynatorzy regionalni Urszula Kaplińska (Białystok), mgr inż. Wojciech Samulowski (Olsztyn)
Okres realizacji Projektu 01 stycznia 2009 – 30 listopada 2010
Do kogo skierowany Do pracowników sfery B+R
Cele projektu Zwiększenie poziomu wiedzy pracowników jednostek sfery B+R w zakresie systemów wspierania innowacyjności, modeli transferu technologii i innowacji w Polsce i na świecie, zarządzania technologią i zarządzania projektami innowacyjnymi
Sposób realizacji / efekty Szkolenia i warsztaty. Współpraca pracowników sfery B+R z ekspertami w wypracowaniu praktycznego modelu funkcjonowania CTT będąca najlepszą szkołą innowacji, zarządzania badaniami rozwojowymi i komercjalizacji ich rezultatów
  www.MODELOWE.ctt.pw.edu.pl